צרופי מקשים לקיצורי דרך ב- Windows

שימוש בקיצורי דרך של מקשים, יכול לחסוך זמן ולייעל העבודה בגלישה, הקלדה, הדפסה וכדומה.
הקיצורים מתיחסים למחשבים עם מערכת הפעלה   Microsoft Windows

 

קיצורי מקשים כלליים:

העתקה copy    Ctrl + C

גזירה (העתקה + מחיקה)   cut    Ctrl + X

הדבקה  paste   Ctrl + V

ביטול פעולה אחרונה  Ctrl + Z

בחירה בכל הפריטים – Ctrl + A

סימון בלוק טקסט – Ctrl + Shiptעם אחד ממקשי החצים

הצגת החלק העליון של החלון הפעיל, ראשית שורה   Home

הצגת החלק התחתון של החלון הפעיל, או סוף שורה   End

מניעת הפעלה אוטומטית של תקליטור – Shift בעת הכנסת תקליטור לכונן התקליטורים

בחירה ביותר מפריט אחד בחלון או בשולחן העבודה, או בחירת טקסט בתוך מסמך – Shift עם אחד ממקשי החצים

מחיקת הפריט שנבחר לצמיתות מבלי להציבו בסל המיחזור – Shift + Delete

מעבר בין אפשרויות בתיבת דו-שיח  Tab

מעבר אחורה בין אפשרויות בתיבת דו-שיח Shift + Tab

הצגת שולחן העבודה  Desktop  – מקש Windows+‏D

פתיחת 'המחשב שלי'   My Computer   – מקש Windows+‏E

חיפוש קובץ או תיקיה – מקש   Windows+‏F

הצגת העזרה של Windows – מקש Windows+‏F1

מזעור כל החלונות – מקש Windows+‏M

פתיחת מנהל כלי השירות – מקש  Windows+ ‏U

מעבר בין פריטים פתוחים – Alt + Tab

העתקת פריט נבחר – Ctrl בעת גרירת פריט

Print Screen  או  PrtScn  מצלם את כל שולחן העבודה (המסך) ושומר בזכרון הקצר

 Ctrl + PrtScn מצלם לזכרון הקצר רק את המסך הפעיל


קיצורי מקשים לדפדפן – גלישה באינטרנט

הוספת "www.‎" בתחילת הטקסט המוקלד בשורת הכתובת ו- "‎.com" בסופו – Ctrl+ENTER

הוספת הדף הנוכחי למועדפים שלך – Ctrl + D

חיפוש בדף זה – Ctrl+F

מעבר לדף הבא – Alt + חץ ימינה

מעבר לדף הקודם – Alt + חץ שמאלה או Backspace

מעבר לדף הבית – Alt + Home

פתיחת חלון חדש – Ctrl + N

פתיחת סרגל היסטוריה – Ctrl + H

פתיחת המועדפים – Ctrl + I

רענון דף האינטרנט הנוכחי – F5 או Ctrl + R

הצגת ההורדות –   Ctrl + J

הגדלת תצוגה \ פונטים  + Ctrl +סימן חיבור

הקטנת תצוגה \ פונטים   – Ctrl +סימן חיסור

חזרה לגודל תצוגה רגיל   0  Ctrl + אפס

Posted in טיפים להפעלת מחשב, כל המאמרים

נושאים באתר

החברים שלי

תגיות